Danışmanlık

Ticari Danışmanlık :

  • İhracat Hazırlık Değerlendirmesi
  • İhracat Potansiyeli Olan Ürünlerin Analizi
  • Stratejik İhracat Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
  • Ürünleriniz İçin İç ve Dış Piyasadaki Fırsatların Tespiti
  • Pazara Giriş Stratejilerinin Oluşturulması
  • Potansiyel Alıcıların, Dağıtım kanallarının Tespiti
  • Anlaşmaların ve Yazışmaların Düzenlenmesi
  • İhracat operasyonunun Teklif Aşamasından Teslime Kadar
  • Gerçekleştirilmesi
  • Ticari Faaliyet Yapılacak Firmaların Güvenilirliklerinin Araştırılması

Yatırım Danışmanlığı:

Dünya üzerindeki networklerimizi kullanarak dünyanın her yerinde potansiyel yatırımlar konusunda çözüm ortağı oluyoruz.

Hukuki Danışmanlık:

Şirket kurulması, birleşmeleri ve devralınmaları, şirketlere aylık hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, genel kurul toplantılarına ilişkin hukuki yardımda bulunulması, şirkete ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, değiştirilmesi, şirket içi sözleşmelerin hazırlanması, genel kurul kararlarının iptali, şirkete ilişkin pay devirleri, şirket devri vb. şirketin işleyişinde ortaya çıkacak hukuki yönden ön incelemelerin yapılması, hukuki problemlerin çözüme kavuşturulması, kurumlarla görüşmelerin yapılması, şirket çalışanlarına yönelik sözleşme hazırlanması, çek, senet, poliçe gibi kıymetli evraklardan doğan alacak ve iptal davaları ile buna ilişkin icra takiplerinin ve itiraz davalarının yürütülmesidir